Poskytujeme přechodné ubytování

a Sociální služby

Hledáte okamžitou pomoc?

  • Poskytneme plně vybavený byt
  • Sestavíme individuální plán ke zlepšení životní situace
  • Pomůžeme vám na cestě z krize
  • Určeno pro dospělé ženy a rodiče
    s nezletilými dětmi