Provozujeme azylového ubytování

Kromě poskytování sociální služby „azylový dům“ pořádáme sami, nebo v partnerství, různé akce, které podporují rodiny. Na této stránce najdete informace o těchto aktivitách i bližší informace o poskytované sociální službě azylový dům

adresa: SKP – NPŽ Jihlava, Azylové ubytování Jihlava, Žižkova 2076/108, 586 01 Jihlava

telefon :561 110 549

email:info@nadejeprozivot.cz

Poskytujeme sociální službu azylový dům a podpůrné aktivity. Více informací najdete na stránce Co nabízíme.

Využíváme prostory pronajaté od Statutárního města Jihlava. Jedná se o:

  • tři samostatné bytové jednotky (pokoj, kuchyňský kout, předsíň, koupelna s WC),
  • pět samostatných bytových jednotek (různé velikosti a dispozice)
  • kancelář a cvičný byt s příručním skladem,
  • chodba s dětským koutkem a technickou místností,
  • oplocená zahrada s houpačkou, prolézačkami, pískovištěm, lavičkami atp.

SKP – Naděje pro život jsme založili po vítězství v poptávkovém řízení na zřizovatele a provozovatele azylového domu pro matky s dětmi vyhlášeného Statutárním městem Jihlava. Poptávkovému řízení předcházelo několik měsíců příprav (včetně návštěv podobných zařízení v ČR).

Provoz jsme zahájili 1. 6. 2001.

1. 11. 2014 jsme oficiálně získali další bytové prostory, rozšířili jsme kapacitu a okruh osob. S tímto rozšířením souvisí také změna titulu naší služby na „Azylové ubytování Jihlava“.