Kolik zaplatím?

samotná žena:

100 Kč/den

osamělý rodič:

100 Kč/den

manželé (partneři, druzi):

70 Kč/osoba/den

dítě:

40 KČ/DEN

Výše úhrad je v souladu s právními předpisy (prováděcí vyhláška k zákonu o sociálních službách 505/2006 Sb.