2009

Generální partneři

V roce 2010 byl Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Jihlava financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Dárci (více než 1000 Kč)

Prodejna New Yorker Jihlava, paní Kusá, paní Nováková, J. Blažíček, paní Trojanová, VAPET Production, paní Přibylová, manželé Plešingerovi.