SKP- Naděje pro život

Seznamte se s naším příběhem a nahlédněte pod podkličku oficialit.

Zřizovatelem je Evangelická církev metodistická, Ječná 545/19, 120 00 Praha 2, IČ 00445240 – [platné stanovy]

O zřízení Střediska křesťanské pomoci – Naděje pro život Jihlava rozhodla Rada oblasti Evangelické církve metodistické v České republice dne 12. 9. 2000. Ministerstvo kultury ČR zaregistrovalo naše středisko do rejstříku evidovaných právnických osob dne 31. 10. 2000.

Církevní právnická osoba. Patříme mezi nestátní neziskové organizace (NNO).

Diakonie Evangelické církve metodistické (http://diakonie.umc.cz/)

S.A.D. – Sdružení azylových domů (http://www.azylovedomy.cz/)

Poskytovatel sociální služby azylový dům – [registr poskytovatelů],

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí – [seznam pověřených osob],

Pověření ke zpracování osobních údajů – [veřejný registr].