Výroční zpráva 2010

Těžištěm naší činnosti je provozování Azylového domu pro ženy a matky s dětmi Jihlava, který je registrovanou sociální službou dle zákona o sociálních službách. Dále v partnerství s ECM Jihlava a partnerským sborem McEachern Memorial UMC pořádáme různé akce pro podporu rodin.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Jihlava

Dle našeho poslání jsme v souladu se zákonem o sociálních službách a standardy kvality podporovali uživatele našich služeb – ženy a matky s dětmi, které jsou ohrožené ztrátou bydlení, nebo bez bydlení – v návratu do běžného života. V průběhu roku 2010 jsme nově ubytovali 10 žen a 15 dětí. Z kapacitních důvodů jsme neubytovali 19 zájemkyň s 27 dětmi (které osobně podaly žádost). Během roku odešlo 11 žen a 17 dětí. Průměrná délka pobytu byla 2,9 měsíce. Nejdelší pobyt trval 3,3 měsíce.

 

Koncem roku 2010 jsme z prostředků města Jihlavy vyměnili v bytech azylového domu podlahové krytiny, které byly v havarijním stavu, vyměnili jsme dosluhujících kuchyňské linky a instalovali kamerový systém.

 

Momentálně intenzivně pracujeme na lepší definici okruhu osob, kterým jsou naše služby určeny. Nechceme se míjet se záměrem zákona o sociálních službách, ani s naším posláním, a sociální službu azylový dům chceme poskytovat pouze ženám, které chtějí měnit svoji situaci a vrátit se do běžného života.

Akce pro podporu rodin

V partnerství s ECM Jihlava a McEachern Memorial UMC jsme pořádali Striving Together – Family English Camp 2010, kterého se zúčastnilo 58 osob a příměstský tábor Striving Together – Sports & Arts Kids Camp – My name is Luka 2010, kterého se zúčastnilo 68 dětí a 31 služebníků.

Statistiky

V rámci poskytované sociální služby azylový dům jsme poskytli 245 intervencí – 216 rozhovorů s uživatelkou sociální služby azylový dům a 29 rozhovorů se zájemci o poskytnutí sociální služby azylový dům. Dále proběhlo pro ubytované ženy 40 pracovních aktivit a 43 komunit. V rámci podpůrných aktivit proběhl 25 krát dětský klub, 6 krát jsme poskytli potravinovou pomoc a 186 krát materiální pomoc.

 

Dále proběhlo šest setkání v rámci sociálně vzdělávací program pro podporu rodičovských dovedností „Dítě v dobrých rukou“ s paní Mgr. Milenou Mikulkovou, kterého se dohromady zúčastnilo 35 rodičů a 37 dětí. Pro rodiče s dětmi jsme uspořádali dvě celodenní akce (návštěva ZOO a Hračkobraní), tři oslavy narozenin dětí a navštívili jsme filmové představení. Celkem se zúčastnilo 25 dospělých a 20 dětí.

Správní rada

Správní rada pracovala ve složení Miluše Bouchnerová (předsedkyně), Mgr. David Chlupáček, Ctirad Hrubý. V tomto roce měníme stanovy – ředitel SKP nadále nebude členem správní rady.

Zaměstnanci, vzdělávání a supervize

V roce 2010 jsme měli v evidenci 5 zaměstnanců. Průměrný evidenční počet je 2,3. Zaměstnanci pokračují ve vzdělávání v rámci svého „Individuálního plánu rozvoje a dalšího vzdělávání“. V průběhu roku probíhají pravidelné intervize. Uskutečnily se dvě supervize s psychologem panem PhDr. Janem Svobodou.

Poděkování

Provoz Azylového domu pro ženy a matky s dětmi Jihlava v roce 2010 byl financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR v rámci individuálního projektu – Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina. Zvýšení kvality prostor, ve kterých provozujeme azylový dům, jsme uhradili z rozpočtu Statutárního města Jihlava. Akce pro rodiny s dětmi jsme financovali z daru od Fund Mission in Europe – European Methodist Council a Connexio, příjmů od účastníků, daru z Tříkrálové sbírky od Oblastní Charity Jihlava a v neposlední řadě díky podpoře dobrovolníků z McEachern Memorial UMC a ECM Jihlava.

 

Děkujeme všem, kdo nás podpořili svojí fyzickou, materiální, finanční a další pomocí.

 

Děkujeme všem zaměstnancům a spolupracovníkům. Jmenovitě to jsou – M. Bouchnerová, D. Chlupáček, V. Kraclová, M. Fousková, M. Hynková, A. Nedomová, C. Hrubý, J. Kružíková, New Yorker Jihlava, Z. Brtáň, paní Kusá, D. Chlupáček, J. Zemčíková, J. Benková, Občanské sdružení Život dětem, M. Zajícová, M. Prchalová, Š. Rodová, T. Benko, V. Bobková, T. Nováková, V. Hudečková, D. Kružík, P. Puchnerová, pan Zálešák, paní Tauma, M. Drmotová, Hudy sport Jihlava, paní Přibylová, A. Kružík, J. Kružík, L. Benko, L. Benková, T. Witiska, paní Musilová, L. Havelková, V. Makumbirofa, paní Poláková, paní Holíková, paní Jelínková, paní Pechová, paní Kalinová, paní Šindelářová, manželé Hajčarovi, E. Makumbirofa, E. Zajícová, I. Hrubá, S. Bodenbender, A. Trávníčková, Agentura Honzík.

 

Děkujeme i těm, jejichž jména zde nejsou uvedena.

Finance

Rok 2010 byl prvním rokem, kdy byl veškerý provoz azylového domu v rámci individuálního projektu – Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina – financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Znamená to pro nás finanční jistotu na tři roky a tři měsíce. To je výborné z hlediska stability a plánování služeb, na druhou stranu jde o velké riziko, že dosavadní donoři – zejména město Jihlava – nemusí po ukončení individuálního projektu najít prostředky pro další podporu. Podrobná finanční zpráva je v příloze.

Finanční tabulka je k dispozici v PDF verzi (429 kB) – sloupec označený NPŽ.