Poslání sociální služby Azylové ubytování Jihlava

Hledáme společně s Vámi cestu k bydlení a naději, že můžete žít běžným životem, a podporujeme Vás ve Vaší snaze a v rozvoji Vašich schopností a odpovědnosti.

Cíle sociální služby Azylové ubytování Jihlava

Lidé, kteří využili sociální službu, se zapojují do života, který je ve společnosti považován za běžný. Za běžný způsob života považujeme následující:

stabilní finanční zajištění a účelné hospodaření

zajištěné udržitelné bydlení

vzájemně prospěšné mezilidské vztahy a komunikace s okolím

výchova a péče o děti i vlastní osobu

Veřejný závazek

Náš provoz je z větší části financován z veřejných rozpočtů. Proto veřejně deklarujeme náš závazek nejenom vůči uživatelům našich služeb,
ale i vůči společnosti.

Co je veřejný závazek

Veřejný závazek popisuje co, proč proč, komu a s jakým cílem a jakým způsobem za Vaše peníze poskytujeme. 

Zásady poskytovaných služeb

Přečtěte si Zásady poskytovaných služeb v azylovém domě
v Jihlavě.