Veřejné financování

Registrovaná sociální služba, kterou poskytuje naše organizace, přijímá finanční podporu a dotace z veřejných rozpočtů. Financování z veřejných a státních rozpočtů nás zavazuje vůči veřejnosti. 

Tuto odpovědnost přijímáme a reflektujeme mimo jiné také ve veřejném závazku sociální služby. Více o něm se dočtete v ostatních sekcích těchto našich stránek.

Azylový dům – Azylové ubytování Jihlava – je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, Kraje Vysočina a státního rozpočtu ČR (http://www.esfcr.cz/)

K hlavním podporovatelům, donátorům a partnerům patří: